Skovensfestudlejning

Lejevilkår og betingelser

​Lejer der erklærer at være myndig, indgår ved sin underskrift nedenstående lejevilkår.

Betaling ved levering. Der kan ændres i bestilling af det lejede frem til 10 dage før leveringsdato


Afhentning:

Lejer forpligter sig til at afhente det lejede på de aftalte tidspunkter.
Såfremt andet ikke er aftalt, er afhentningstidspunktet kl. 12,00 på den dag, hvor lejemålet begynder.

Som udgangspunkt afhenter lejeren selv det lejede på udlejers adresse og overtager ved udleveringen enhver risiko for det lejede.

Lejer forpligter sig til at transportere det lejede i en lukket bil eller en trailer med boogie-hjul og overdækning.

Hvis det er aftalt, at udlejer sørger for levering, sker denne til lejers adresse eller til en af lejer nærmere anvist adresse. Lejer forpligter sig til at være til stede på det aftalte tidspunkt samt sørge for, at mindst 1 voksen person er i stand til at hjælpe med til aflæsning og videre transport.

Såfremt maskiner m.v. skal transporteres op ad trapper eller lignende, betales et ekstra gebyr.


Brug af det lejede:

Lejer forpligter sig til kun at anvende de produkter, som kan erhverves hos udlejer.
Såfremt andre produkter anvendes, kan dette medføre beskadigelse af maskinerne, og lejer er erstatningsansvarlig for skader forårsaget af uoriginale produkter.

Lejer skal efterkomme de givne anvisninger på betjening af det lejede og hæfter for beskadigelse og ødelæggelse i tilfælde af forkert brug af det lejede.

Lejer hæfter for tyveri og hærværk i lejeperioden, indtil det lejede er tilbageleveret udlejer.
Såfremt forkert brug af det lejede medfører skade på personer eller ting, hæfter lejeren for dette.

Lejeren opfordres til at have forsikringsdækning i tilfælde af tyveri, hærværk, beskadigelse m.v.
Såfremt der ved lejemålets ophør forefindes uåbnede produkter, tages disse retur, og lejeren godtgøres for udgifterne ved købet.


Aflevering:

Aflevering sker på udlejers adresse, medmindre andet er aftalt.
Tidspunktet for aflevering er kl. 10.00 på dagen for lejeperiodens ophør, medmindre andet er aftalt.

Ved forsinkelse med aflevering betaler lejer for 1 dag for hvert påbegyndt døgn efter det aftalte afleveringstidspunkt.